Divorci online des de 249€*

Més de 10 anys fent divorcis per internet, separacions i divorcis de mutu cord, aplicant custòdies compartides. També separem parelles de fet. consulta@separacioidivorci.com.

Consulta gratuita Procediment
La nostra dilatada experiència en la tramitació d’aquests procediments de separació i divorci, així com la ruptura de “parelles de fet”, ens ha servit per veure les diferents necessitats que tenen els nostres clients al tramitar per internet el seu divorci o separació, sobretot per la comoditat que representa poder fer els tràmits des de Xina o des d’Alemanya, com hem tingut algun cas, o, sense anar tant lluny, des del propi domicili de cadascun sense haver de traslladar-se al despatx professional de l’advocat.

*249 euros per cònjuge