Divorci online des de 249€*

Què oferim: Divorci express per internet

Divorcis Express

Si vostè i el seu cònjuge o parella de fet han decidit separar-se o divorciar-se i estan d´acord en tots els punts que ha de regir la seva nova situació (fills, domicili, pensions...), aquesta web de divorcis express els pot simplificar notòriament els tràmits a realitzar, doncs només ens ho hauran de comunicar a través del nostre e-mail, i nosaltres els hi remetrem un formulari que hauran d´omplir. Qualsevol dubte que sorgeixi durant la tramitació del procediment de divorci express, ja sigui a l’inici o durant la substanciació del mateix, serà resolt, inmediatament, pels nostres professionals del dret via e-mail.

També s´inclou en aquesta possibilitat els divorcis de mutu acord.

El Procurador dels Tribunals, figura preceptiva, segons la llei, en aquest tipus de procediment, els hi serà facilitat en funció de la ciutat on els cónjuges o parella tinguin el seu domicili familiar.

Aquest sistema innovador de divorcis express ofereix com a avantatges:

  • Simplificació de tràmits de separació i/o divorci express ja que tot es fa via e-mail sense necessitat de desplaçaments fins al final del procediment.
  • Amb el divorci express aconseguim una reducció considerable del cost econòmic.

consulta@separacioidivorci.com