Divorci online des de 249€*

Divorcis i separacions matrimonials a Catalunya

Advocades de divorcis online

Aquesta web de separacions matrimonials i divorcis online de Catalunya ha estat creada per les lletrades de l´Il.lustre Col.legi d'Advocats de Mataró Na Gemma Suñé Gamell, col.legiada 1.205, amb D.N.I. número 38.811.440-K i Na Marta Julià Coll, col.legiada 1.197 amb D.N.I., número 38.806.980-T. Ambdues amb domicili professional al carrer Mendez Nuñez, s/n de Mataró, i amb adreça de correo electrònic consulta@separacioidivorci.com

Posem al seu servei la primera web en català per a separar-se (incloent les parelles de fet) i divorciar-se express i de mutu acord a Catalunya. Divorcis i separacions matrimonials a Catalunya.

consulta@separacioidivorci.com