Divorci online des de 249€*

Què costa divorciar-se per internet?

Tots els nostres preus inclouen, la minuta dels advocats i procuradors així com l'IVA

Matrimoni sense fills ni patrimoni

L´import dels nostres honoraris professionals, que inclouen minuta d´Advocat i la del Procurador dels Tribunals, amb I.V.A. inclòs, és de 499 euros, en cas de matrimoni sense fills ni patrimoni.

Matrimoni amb fills sense patrimoni

L´import dels nostres honoraris professionals, que inclouen minuta d´Advocat i la del Procurador dels Tribunals, amb I.V.A. inclòs, és de 599 euros, en cas de matrimoni amb fills sense patrimoni.

Matrimoni sense fills amb patrimoni

L´import dels nostres honoraris professionals, que inclouen minuta d´Advocat i la del Procurador dels Tribunals, amb I.V.A. inclòs, és de 599 euros, en cas de matrimoni sense fills amb patrimoni.

Matrimoni amb fills i amb patrimoni

L´import dels nostres honoraris professionals, que inclouen minuta d´Advocat i la del Procurador dels Tribunals, amb I.V.A. inclòs, és de 699 euros, en cas de matrimoni amb fills i amb patrimoni.

La totalitat dels honoraris es faràn efectius en el despatx del Procurador el dia assenyalat per a la signatura del conveni regulador. Un cop fet el conveni regulador de separació o divorci i s´hagi enviat al client, si aquest decideix no continuar amb el procediment corresponent, s´hauran d´abonar els honoraris professionals per l´estudi i redacció del conveni, els quals pugen 200 euros amb I.V.A. inclòs.

Aquest pagament únic no inclourà altres despeses extrajudicials que es puguin ocasionar arrel de la separació o divorci, així com escriptures públiques, impostos derivats d’aquests, inscripcions en el Registre de la Propietat, canvis de titularitat i d´altres de la mateixa natura, que hauran d´abonar-se pel client en el lloc o organisme corresponent.